PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door FlowOnline en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. FlowOnline verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens op de websites www.FlowOnline.nl, www.Idealsoftware.nl en www.Karinskast.nl ( hierna gezamenlijk te noemen: FlowOnline).

FlowOnline kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van FlowOnline, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan FlowOnline verstrekt. FlowOnline kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WAAROM FLOWONLINE GEGEVENS NODIG HEEFT.

FlowOnline verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien
u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan FlowOnline uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG FLOWONLINE GEGEVENS BEWAART

FlowOnline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

FlowOnline verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van FlowOnline worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
FlowOnline gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Voorbeelddocument

GOOGLE ANALYTICS

FlowOnline maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FlowOnline bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FlowOnline te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FlowOnline heeft hier geen invloed op. FlowOnline heeft Google geen toestemming gegeven om via FlowOnline verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flowonline.nl. FlowOnline zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FlowOnline verzamelde persoonsgegevens,  neem dan contact met FlowOnline op via info@flowonline.nl.
www.flowonline.nl is een website van FlowOnline.

FlowOnline is als volgt te bereiken:

Postadres:
Herenslagen 9

8332 AL, Steenwijk.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: 0521-515552
E-mailadres: info@flowonline.nl